Subventionsstrategi

Subventionsstrategi

 • 1. Inledning

Askims Badmintonklubb erbjuder subvention till vissa spelare. Detta dokument tydliggör vilka kriterier som används och vilka förväntningar klubben har på spelare för att subvention ska utgå Dokumentet tar även upp vilken typ av subvention man som spelare kan få från Askims BC. Individuella spelaravtal tas inte upp i detta dokument.

2. Kriterier för att ha rätt till subvention

2.1 Tävling

Subventioner ges för spelare som uppfyller någon av följande kriterier:

 • Topp 32 i seniorklass
 • Topp 32 i respektive ungdomsklass
 • Elitklassade spelare

En spelare som är berättigad till subvention kan få detta för tävlingar (se exempel nedan), dock maximalt sex tävlingar per verksamhetsår (juli - juni). Urvalet av tävlingar ska planeras och godkännas av ansvarig coach. Planen ska lämnas till styrelsen. Tävlingar som subventioneras är nivå 5 och uppåt enligt Svenska Badmintonförbundet (tex; SM, SJT tävlingar, SGP tävlingar, BEC U17)

När det gäller förbundsuppdrag är det enbart i de fall barnen är uttagna eller rekommenderade av förbundet som subventionering. Subvention avser kostnader för anmälningsavgift, reseersättning och boende.

Maxsubvention ges med 750 SEK per spelare och tävling och då ska det vara minst hälften av totala utgiften för.

2.2 Lag SM

Lag SM sponsras helt av klubben vilket omfattarresa, hotell och anmälningsavgift samt coach. Detta avser alla spelare som nominerats, oavsett ålder.

2.3 Coach vid tävling

Coach medföljer på av klubben utvalda tävlingar. Dessa är Skånskan, SJT tävlingar samt SM. Vid de fall det är minst 2 spelare från Askim med på Internationella tävlingar såsom Finish samt Danish ingår coach. För de tävlingar coach finns på plats utgår kostnad på 300 kr för varje spelare.

2.4 Individuell träning

Landslagsspelare, uttagen till landslagsläger av FKU, (för hösten gäller det att spelare är uttagna på sommarlandslagsläger eller tävling under hösten alternativt läger i januari och tävlingar) från U15 och uppåt, har rätt till 1 timme/vecka, privat träning med klubbens tränare. Träningen skall alltid bokas med huvudtränare och sker alltid i Askim.


2.5 Seriespel

Seriespel, för ordinarie i laget gäller:

 • Spelare i A laget får 2 tröjor, 1 overall, 2 shorts var tredje år eller vid behov samt betalad lunch på matchdagen. Lagledaren ansvarar för att hantera beställningar etc.
 • B laget får 2 tröjor 1 par shorts samt möjlighet att köpa overall till halva priset var tredje år eller vid behov. Lagledaren ansvarar för att hantera beställningar.
 • C o D laget får 2 enklare tröjor (Blåa med klubbmärke o namn) var tredje år eller vid behov, Lagledaren ansvarar för att hantera beställningar.

I övrigt utgår reseersättning utgår utanför Gbg, 50 km enkel väg. Resa och logi ska alltid vara så kostnadseffektivt som möjligt. För A-laget, vid behov av övernattning subventioneras detta. Licens betalas av respektive spelare (De som tillhör en ordinarie träningsgrupp med tränare betalar inte licens, det ingår i träningsavgiften)

Vid beställning av kläder till laget ska lagledare skicka in en gemensam beställning till beställning@askimbc.se

3. Förväntningar på subventionerade spelare

3.1 Klubbuppdrag

Att acceptera subvention från Askims Badminton Club är frivilligt. Askims badminton Club är en klubb för alla och man hjälps åt oavsett ålder. Att hjälpa till och vara en trevlig klubbkamrat är en hörnpelare i klubbens värdegrund och därför är en förutsättning för att få subvention. Som subventionerad spelare spelar man i Sverige eliten och förväntas föregå med gott exempel både på och av plan.

Spelare och föräldrar förväntas hjälpa till i klubben på olika sätt, vid klubbens egna arrangemang och andra tillfällen. Exempel på uppdrag är

 • Siffervändare/linjedomare på Got Elit, Askims Nybörjartävling, DM, ev. SM och Askims SGP. Det gäller för samtliga spelare som inte själva spelar eller har åkt ut ur tävlingen
 • Hjälptränare på Badmintonskolan minst en söndag en gång på hösten och en gång på våren
 • Coach vid nivå 1 och 2 tävlingar i Göteborgsområdet.

Föräldrar förväntas engagera sig i klubben genom bl a;

 • Styrelseuppdrag eller någon av klubbens kommittéer.
 • Hjälpa till på klubbens olika arrangemang såsom tävlingar och läger: Got Elit, DM, Askims Nybörjartävling, ev. SM och Askims SGP.
 • Bemanning av reception och shop.

3.1 Kostnader - utlägg och redovisning

Det är viktigt att vara kostnadsmedveten och därför strävar klubben att samordna resa och boende när flera spelare deltar i en tävling. För varje tävling skall en ansvarig utses för att samordna resa. Ansvarig är någon av spelarna eller en förälder. Målet är att om möjligt fylla bilar med minst 3 spelare/coach. Udda bil kan tillåtas ha färre antal spelare/coach. Alternativt kan kluben arrangera en minibuss.
När spelare planerat sin tävlingssäsong och fått detta godkänt kommer Putra att skicka in planering till styrelsen. Obs! betalningar av hotell och resa hanterar spelare själva, ingen fakturering kommer att ske av detta. Kvitton överlämnas till ekonomiansvarig i klubben som reglerar subventionen. Bilkörning och resekostnad planeras och hanteras av spelare/föräldrar själva.

Spelare som är berättigade till individuell subvention säsongen 2018/2019

Adam      Singel / Dubbel / Mixed

Emma     Singel

Fiona      Singel / Dubbel

Mirjam    Singel / Dubbel / Mixed

Laura      Singel

Emmy     Singel / Dubbel / Mixed

Ylva        Singel / Dubbel / Mixed

Emilia     Singel

Elin          Singel

Oskar      Singel / Dubbel

Hugo       Singel / Dubbel / Mixed

Putra        Dubbel

Jacob      Dubbel / Mixed

Calle       Dubbel