Svenska Badmintonförbundets tävlingar ställs in med omedelbar verkan

13.03.2020

Med anledning av den aktuella situationen gällande Covid-19 har förbundsstyrelsen beslutat att med omedelbar verkan ställa in alla av Svenska Badmintonförbundet sanktionerade tävlingar fram till och med den 29 mars 2020.
De tävlingar som berörs är de som står angivna i Badminton Swedens Tävlingskalender (https://badminton-kal.nysida.se/) under mars månad. Detta inkluderar således även helgens serieomgång för division 1-4.
Svenska Badmintonförbundets målsättning är att om möjligt spela det seriespel och de SM som berörs av beslutet vid ett senare tillfälle.
Idrottsrörelsen står samlad för att tillsammans ta ansvar och bidra på bästa sätt för att begränsa smittspridning i samhället. Vi hoppas och tror att Badmintonsverige sluter upp och har förståelse för beslutet.
- Med anledning av en uppenbar oro bland arrangörer, spelare och föräldrar och vår vilja att fokusera på att begränsa pandemins spridning, var det ett enkelt beslut att fatta för styrelsen, säger
Tommy Theorin, förbundsordförande Svenska Badmintonförbundet.

//Styrelsen, Svenska Badmintonförbundet