Inga begränsningar för träning och tävling

26.08.2021

Folkhälsomyndigheten har tagit bort de allmänna råden kring idrottsaktiviteter och råden riktade specifikt till idrottsföreningar. Det innebär att det inte längre finns någon särskild begränsning vad gäller träning, tävling och matcher i Folkhälsomyndighetens föreskrifter om allas ansvar. Däremot gäller alltså fortfarande pandemilagens maxantal för åskådare och utövare.

Den som bedriver idrottsverksamhet måste inte längre beräkna ett maxantal för besökare utifrån tillgänglig yta. Istället gäller att

  • informera sina besökare om hur smittspridning kan undvikas
  • erbjuda sina besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion
  • skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärderna som verksamheten har vidtagit
  • följa upp vidtagna smittskyddsåtgärder
  • säkerställa att personalen får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta
  • hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Det gäller även fortsatt att skapa förutsättningar för att undvika trängsel.