Covid-19 uppdatering

02.03.2021

Hej alla badmintonvänner
Folkhälsomyndigheten fattade under förra veckan beslut om att idrottsrörelsen bör avstå helt från att ordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar, med undantag för yrkesmässig idrott. Beslutet gäller från och med i dag 1 mars och grundas på det rådande allvarliga smittläget.
Det tidigare undantaget för bland annat enstaka matcher eller tävlingar för barn födda 2005 eller senare tas därmed bort och gäller till dess att smittläget förbättras.
- Läget är allvarligt och det är oerhört viktigt att idrottsrörelsen fortsätter följa allmänna råd och rekommendationer för att undvika smittspridning. Många inom idrottsrörelsen har tagit stort ansvar. Tyvärr har vi exempel inom idrottsfamiljen där inte alla helt följt de råd och rekommendationer som finns. Idrottsrörelsen har fått ett förtroende att hålla igång viss verksamhet, ett förtroende vi ska vårda, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.
Bestämmelser och/eller rutiner vid konstaterad smitta
På tydlig uppmaning av folkhälsomyndigheten och riksidrottsförbundet rekommenderas att samtliga föreningar ser över nuvarande bestämmelser och rutiner vid konstaterad smitta. Det står alltmer klart att den brittiska virusmutation som nu sprider sig i Sverige, är mer smittsam än de tidigare varianterna. Detta ställer högre krav på erforderliga och snabba åtgärder för att undvika smittspridning. Vi vill därför uppmana samtliga föreningar att se över sina rutiner vid konstaterad smitta i träningsgrupp/lag oavsett ålder.
Träning är fortfarande tillåten
Folkhälsomyndigheten betonar att idrotts- och fritidsaktiviteter är viktiga för folkhälsan men bör bedrivas på ett sätt som minimerar risken för smitta. Personer födda 2001 eller tidigare bör därför vid sådana aktiviteter:
1. Hålla avstånd till varandra
2. Inte dela utrustning med varandra
3. Genomföra aktiviteten utomhus när det är möjligt
4. Undvika gemensamma omklädningsrum
5. Resa till och från aktiviteten individuellt
6. Utföra aktiviteten i mindre grupper.
Dessa råd gäller inte personer som ägnar sig åt yrkesmässig idrott eller barn och unga födda 2002 och senare.
Däremot har regeringen rekommenderat att icke-nödvändiga verksamheter i kommuner och regioner håller stängt med undantag för organiserade idrottsaktiviteter för gymnasieungdomar födda 2002 eller senare. Regeringen anser dock att det är fortsatt viktigt att idrotts- och fritidsaktiviteter, såväl utomhus som inomhus, fortsätter att hållas öppna.
På Svenska Badmintonförbundets coronasida (www.badminton.nu/coronainfo) finns mer information.