Årsmöte Askim BC 18/3 18:00

04.02.2020

Årsmöte Askims Badminton Club onsdag 18/3 klockan 18:00

Välkomna på årsmöte i Askim badminton Club.

Som vanligt kommer ni att vara med och rösta fram de medlemmar, som ni tycker bör ingå i styrelsen och valberedningen.

Valberedningen önskar få era förslag omgående på kandidater till styrelsen. Om ni har förslag på namn, glöm inte att lämna information om den föreslagna personen. Denna information underlättar valberedningens arbete med att bedöma förslaget. Förslag kan mejlas till valberedningens ordförande Malin.C.Karlsson@accountor.se.

Vår förening är till för er och ni möjliggör föreningens existens, vänligen prioritera er närvara. Kom, lyssna och var med och påverka.

Om ni vill ta del av dokumentation inför mötet finns det att tillgå på kontoret veckan innan mötet.