ABC Årsmöte 2019

20.02.2019

Välkomna på årsmöte 2019 i Askims badmintonclub

  • Datum: 4/4
  • Tid: 18:30
  • Plats: Cafét

Vi bjuder på fika

Alla medlemmar är välkomna. Vi hoppas att ni prioriterar detta viktiga möte där klubbens ekonomi och verksamhet diskuteras och beslutas om. Under mötet görs också val till styrelsen.

Varmt välkomna